Privacy beleid


Algemene privacy voorwaarden

Bijgewerkt oktober 2023

1. Introductie

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die verzameld worden en waarom ze worden verzameld. Of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

2. Url deze website

Website adres is: https://femme-vital.nl

3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam en achternaam, e-mail.

Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op elk moment opnieuw uitschrijven.

4. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen

De enige wijze waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

  • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruik;
  • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven.

5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We gaan ervan uit dat elk van deze derden een gedegen privacybeleid naleven.

Natuurlijk Hosting
Google analetics
Femme Vital

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden gedurende de periode dat u ingeschreven staat bewaard.U heeft altijd de mogelijkheid uw gegevens te laten verwijderen, tenzij u openstaande rekeningen heeft bij ons.

7. Van welke cookies maken wij gebruik?

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.
Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Google analytics
Google Analytics verzamelt geaonimiseerde gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de werking te kunnen verbeteren.

Facebook
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

8. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens.

  • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
  • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
  • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
  • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres: helena123@live.nl.
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.

Weergaven: 32